Buskar & Träd

 • Syringa meyeri Palibin

  Syringa meyeri Palibin

  Rensa
 • Syringa meyeri Palibin

  Syringa meyeri Palibin, stam

  Rensa
 • Syringa meyeri Red Pixie

  Syringa meyeri Red Pixie

  Rensa
 • Syringa meyerii Flowerfesta Pink

  Syringa meyerii Flowerfesta Pink

  Rensa
 • Syringa meyerii Flowerfesta Purple

  Syringa meyerii Flowerfesta Purple

  Rensa
 • Syringa meyerii Flowerfesta White

  Syringa meyerii Flowerfesta White

  Rensa
 • Syringa microphylla

  Syringa microphylla

  Rensa
 • Syringa microphylla Superba

  Syringa microphylla Superba

  Rensa
 • Syringa prestoniae Agnes Smith

  Syringa prestoniae Agnes Smith

  Rensa
 • Syringa prestoniae allmän

  Syringa prestoniae allmän

  Rensa
 • Syringa prestoniae Coral

  Syringa prestoniae Coral

  Rensa
 • Syringa prestoniae Ellinor

  Syringa prestoniae Ellinor

  Rensa
 • Syringa prestoniae James McFarlane

  Syringa prestoniae James McFarlane

  Rensa
 • Syringa prestoniae Minuet

  Syringa prestoniae Minuet

  Rensa
 • Syringa prestoniae Miss Canada

  Syringa prestoniae Miss Canada

  Rensa
 • Syringa prestoniae Red Wine

  Syringa prestoniae Red Wine

  Rensa
 • Syringa prestoniae Royalty

  Syringa prestoniae Royalty

  Rensa
 • Syringa pubescens ssp patula Miss Kim

  Syringa pubescens ssp patula Miss Kim

  Rensa
 • Syringa reticulata

  Syringa reticulata

  Rensa
 • Syringa reticulata Enskede E

  Syringa reticulata Enskede E

  Rensa
 • Syringa reticulata Ivory Silk

  Syringa reticulata Ivory Silk

  Rensa
 • Syringa reticulata ssp pekinensis Beijing Gold

  Syringa reticulata ssp pekinensis Beijing Gold

  Rensa
 • Syringa Sugar Plum Fairy

  Syringa Sugar Plum Fairy

  Rensa
 • Syringa vulgaris

  Syringa vulgaris

  Rensa
 • Syringa vulgaris Alba

  Syringa vulgaris Alba

  Rensa
 • Syringa vulgaris allmän

  Syringa vulgaris allmän, ädelsorter

  Rensa
 • Syringa vulgaris Andenken an Ludwig Späth

  Syringa vulgaris Andenken an Ludwig Späth, buske

  Rensa
 • Syringa vulgaris Andenken an Ludwig Späth

  Syringa vulgaris Andenken an Ludwig Späth, stam

  Rensa
 • Syringa vulgaris Aucubaefolia

  Syringa vulgaris Aucubaefolia

  Rensa
 • Syringa vulgaris Beauty of Moscow

  Syringa vulgaris Beauty of Moscow

  Rensa
 • Syringa vulgaris Belle de Nancy

  Syringa vulgaris Belle de Nancy

  Rensa
 • Syringa vulgaris Charles Joly

  Syringa vulgaris Charles Joly

  Rensa
 • Syringa vulgaris Frankfurter Frühling

  Syringa vulgaris Frankfurter Frühling

  Rensa
 • Syringa vulgaris Katherine Havemeyer

  Syringa vulgaris Katherine Havemeyer

  Rensa
 • Syringa vulgaris Michel Buchner

  Syringa vulgaris Michel Buchner

  Rensa
 • Syringa vulgaris Mme Lemoine

  Syringa vulgaris Mme Lemoine

  Rensa
 • Syringa vulgaris Nadezhda

  Syringa vulgaris Nadezhda

  Rensa
 • Syringa vulgaris Norrfjärden E

  Syringa vulgaris Norrfjärden E

  Rensa
 • Syringa vulgaris Pochahontas

  Syringa vulgaris Pochahontas

  Rensa
 • Syringa vulgaris President Grevy

  Syringa vulgaris President Grevy

  Rensa
 • Syringa vulg Prince Wolk.indd

  Syringa vulgaris Prince Wolkonsky

  Rensa
 • Syringa vulgaris Princesse Sturzda

  Syringa vulgaris Princesse Sturzda

  Rensa
 • Syringa vulgaris Sensation

  Syringa vulgaris Sensation

  Rensa
 • Syringa vulgaris Sterntaler (Primrose)

  Syringa vulgaris Sterntaler (Primrose)

  Rensa
 • Syringa vulgaris Veberöd E

  Syringa vulgaris Veberöd E

  Rensa
 • Syringa vulgaris Znamya Lenina

  Syringa vulgaris Znamya Lenina

  Rensa
 • Tamarix ramosissima (sorter:)

  Tamarix ramosissima (sorter:)

  Rensa
 • Tamarix tetrandra

  Tamarix tetrandra

  Rensa
 • Tilia cordata allmän

  Tilia cordata allmän, m fl arter (sorter:)

  Rensa
 • Tilia cordata Green Spire

  Tilia cordata Green Spire

  Rensa
 • Tilia cordata Linn E

  Tilia cordata Linn E

  Rensa
 • Tilia europaea Euchlora

  Tilia europaea Euchlora

  Rensa
 • Tilia tomentosa Brabant

  Tilia tomentosa Brabant

  Rensa
 • Tripterygium regelli

  Tripterygium regelli

  Rensa
 • Ulmus glabra

  Ulmus glabra

  Rensa
 • Ulmus glabra Camperdowni

  Ulmus glabra Camperdowni

  Rensa
 • Ulmus glabra Exoniensis (Fastig)

  Ulmus glabra Exoniensis (Fastig)

  Rensa
 • Ulmus hollandica Jacqueline Hillier

  Ulmus hollandica Jacqueline Hillier

  Rensa
 • Ulmus hollandica Wredei

  Ulmus hollandica Wredei

  Rensa
 • Viburnum bodnantense Dawn

  Viburnum bodnantense Dawn

  Rensa
 • Viburnum burkwoodi

  Viburnum burkwoodi

  Rensa
 • Viburnum carlecephalum

  Viburnum carlecephalum

  Rensa
 • Viburnum carlesii

  Viburnum carlesii

  Rensa
 • Viburnum carlesii Aurora

  Viburnum carlesii Aurora

  Rensa
 • Viburnum davidii

  Viburnum davidii

  Rensa
 • Viburnum dentatum Blue Muffin

  Viburnum dentatum Blue Muffin

  Rensa
 • Viburnum Eskimo

  Viburnum Eskimo

  Rensa
 • Viburnum farreri (fragrans)

  Viburnum farreri (fragrans)

  Rensa
 • Viburnum furcatum

  Viburnum furcatum

  Rensa
 • Viburnum juddii

  Viburnum juddii

  Rensa
 • Viburnum lantana

  Viburnum lantana

  Rensa
 • Viburnum lantana Aureum

  Viburnum lantana Aureum

  Rensa
 • Viburnum lantana Variegata

  Viburnum lantana Variegata

  Rensa
 • Viburnum opulus

  Viburnum opulus

  Rensa
 • Viburnum opulus Apricot

  Viburnum opulus Apricot

  Rensa
 • Viburnum opulus Compactum

  Viburnum opulus Compactum

  Rensa
 • Viburnum opulus E

  Viburnum opulus E

  Rensa
 • Viburnum opulus Nanum

  Viburnum opulus Nanum

  Rensa
 • Viburnum opulus Roseum

  Viburnum opulus Roseum

  Rensa
 • Viburnum opulus Strömsund E

  Viburnum opulus Strömsund E

  Rensa
 • Viburnum plicatum Mariesii

  Viburnum plicatum Mariesii

  Rensa
 • Viburnum plicatum Nanum Semperflorens

  Viburnum plicatum Nanum Semperflorens

  Rensa
 • Viburnum plicatum Pink Beauty

  Viburnum plicatum Pink Beauty

  Rensa
 • Viburnum plicatum Popcorn

  Viburnum plicatum Popcorn

  Rensa
 • Viburnum plicatum Summer Snowflake

  Viburnum plicatum Summer Snowflake

  Rensa
 • Viburnum plicatum

  Viburnum plicatum, stam

  Rensa
 • Viburnum rhytidophyllum

  Viburnum rhytidophyllum

  Rensa
 • Viburnum sargentii Onondaga

  Viburnum sargentii Onondaga

  Rensa
 • Viburnum tinus

  Viburnum tinus, allmän

  Rensa
 • Viburnum trilobum Alfredo

  Viburnum trilobum Alfredo

  Rensa
 • Viburnum trilobum Redwing

  Viburnum trilobum Redwing

  Rensa
 • Weigela All Summer Peach

  Weigela All Summer Peach

  Rensa
 • Weigela Black and White

  Weigela Black and White

  Rensa
 • Weigela Bristol Ruby

  Weigela Bristol Ruby

  Rensa
 • Weigela Candida

  Weigela Candida

  Rensa
 • Weigela Eva Rathke

  Weigela Eva Rathke

  Rensa
 • Weigela florida Alexandra (syn. Wine and Roses)

  Weigela florida Alexandra (syn. Wine and Roses)

  Rensa
 • Weigela florida Korea E

  Weigela florida Korea E

  Rensa
 • Weigela florida Polka

  Weigela florida Polka

  Rensa
 • Weigela florida Purpurea

  Weigela florida Purpurea

  Rensa
 • Weigela florida Victoria

  Weigela florida Victoria

  Rensa
 • Weigela French Lace (Brigela)

  Weigela French Lace (Brigela)

  Rensa
 • Weigela Kosteriana Variegata

  Weigela Kosteriana Variegata

  Rensa
 • Weigela middendorffiana

  Weigela middendorffiana

  Rensa
 • Weigela Minor Black

  Weigela Minor Black

  Rensa
 • Weigela Minuet

  Weigela Minuet

  Rensa
 • Weigela Monet

  Weigela Monet

  Rensa
 • Weigela Nana Variegata

  Weigela Nana Variegata

  Rensa
 • Weigela Pink Poppet

  Weigela Pink Poppet

  Rensa
 • Weigela praecox

  Weigela praecox

  Rensa
 • Weigela Red Prince

  Weigela Red Prince

  Rensa
 • Platshållare

  Weigela Snowflake

  Rensa
 • Weigela Snowflake

  Weigela Snowflake

  Rensa
 • Weigela Styriaca

  Weigela Styriaca

  Rensa
 • Weigela White Knight

  Weigela White Knight

  Rensa
 • Zelkova serrata

  Zelkova serrata

  Rensa